Vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro s.r.o.

Vláda dne 4. 5. 2020 schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2.

Schválení zákonů upravujících odklad nájemného z důvodu COVID-19

Dne 27. 4. 2020 již byly ve sbírce zákonů publikovány schválené zákony upravujících podmínky, za nichž nebudou moci pronajímatelé vypovědět nájem v případě, že bude nájemce v prodlení se splacením nájemného z důvodu epidemie koronaviru.

Podpora pro malé s.r.o. postižené v důsledku COVID-19?

Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě návrh nařízení vlády týkající se poskytování dotací některým fyzickým osobám v souvislosti s krizovými opatřeními přijatými z důvodu výskytu COVID-19.

Odklad nájemného z důvodu covid-19

Dne 8. 4. 2020 poslanecká sněmovna schválila návrhy zákonů upravujících podmínky, za nichž nebudou moci pronajímatelé vypovědět nájem v případě, že bude nájemce v prodlení se splacením nájemného z důvodu epidemie koronaviru.

Cílený program podpory zaměstnanosti „Antivirus“

Dne 01.04.2020 začala platit opatření programu „Antivirus“. Smyslem tohoto programu je zmírnění negativních dopadů na zaměstnanost v ČR vzniklých v souvislosti opatřeními, jež byla přijata za účelem ochrany před šířením onemocnění COVID-19.

Dopad koronaviru na smluvní vztahy

Nejen samotné šíření COVID-19, ale též veškerá opatření přijatá ve snaze zabránit šíření této nákazy mají nepochybně dopad na mnohé smluvní vztahy.

Koronavirus jako důvod pro omezení styku s dítětem

V souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace došlo v souvislosti s rizikem nákazy koronavirem k vyhlášení mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví č. 9/2020, kterým bylo s účinností od 24.3. 2020 od 6:00 hod. do 1.4.2020 6:00 hod. nařízeno omezení volného pohybu osob.

Prevenční opatření pro budoucí uplatnění náhrady škody

Vznikají Vám v souvislosti s vládou přijatými krizovými opatřeními škody, jejichž náhrady byste se chtěli po státu domáhat?

Příspěvek státu na náhradu mezd zaměstnanců

Byla Vašim zaměstnancům nařízena karanténa a musíte jim tak v současné době poskytovat náhradu mzdy ve výši 60 % jejich průměrného výdělku? Nebo jste byli z důvodu vládou přijatých krizových opatření nuceni uzavřít Vaši provozovnu?

Příspěvek na náhradu mezd v rámci programu „Antivirus“.

Dne 23.3.2020 schválila vláda návrh na podporu zaměstnanců a zaměstnavatelů v rámci programu „Antivirus“.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele