Informace pro spotřebitele

Informace pro spotřebitele

 

Dovolujeme si tímto v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informovat klienty, kteří jsou spotřebiteli, o možnosti mimosoudního řešení sporů vzešlých mezi advokátem a spotřebitelem ze smlouvy o poskytování právních služeb. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká advokátní komora, jejíž internetová stránka je www.cak.cz

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele