Výpověď z pracovního poměru 2

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky sp.zn. 21 Cdo 3693/2012, ze dne 4.9.2013

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele