Prevenční opatření pro budoucí uplatnění náhrady škody

 

Pro úspěšné uplatnění nároku na náhradu škody vůči státu je kromě jiného nezbytné přijmout včas příslušná preventivní opatření. Podle § 2903 občanského zákoníku platí, že ten, komu hrozí újma, je povinen zakročit k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem, neboť jinak nese ze svého, čemu mohl zabránit.

Již nyní je tak místě snažit se předejít vzniku dalších škod nebo alespoň minimalizovat škody již vzniklé. Byť tak v důsledku krizových opatření vláda rozhodne o uzavření určitého druhu provozoven, je třeba zvážit, zda nelze přijmout opatření, kterými by bylo možné vznikající škody snížit. Příkladem může být například dohoda se zaměstnanci na výkonu práce z domova formou tzv. home office, aby byl alespoň částečně zachován chod podniku.

Práci z domova nelze zaměstnanci jednostranně nařídit, ale je nezbytné se na ní se zaměstnancem domluvit. Pro pomoc s přípravou dohody o výkonu práce z domova se na nás neváhejte obrátit.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele