O nás

Advokátní kancelář Řezníček & Co. poskytuje svým klientům komplexní právní služby ve všech právních oborech (sporná i nesporná agenda). Navazuje tak na rodinnou tradici svých zakladatelů, kteří již 3. generace aktivně působí v oblasti práva.

Hlavní činností advokátní kanceláře je poskytování služeb zejména v oblasti občanského a obchodního práva, zastupování klientů před soudy, správními a zastupitelskými orgány, příprava právních analýz a stanovisek.

Její jednotliví členové a spolupracující advokáti se však dále specializují i na oblasti práva spojené s převody nemovitostí, korporátního práva, akvizic, joint venture, s insolvenčním řízením a dále například s oblastí medicínského práva. Svým klientům poskytujeme právní pomoc v otázkách ochrany osobních údajů a GDPR.

Dle našeho pojetí vyžaduje poskytování profesionálních právních služeb v současné době pochopení podstaty věci, odbornou znalost, vstřícnost, aktivní přístup a integritu. Výzvou pro nás je pochopení prostředí a cílů klienta s následným realizováním jeho záměrů. O úspěchu hovoříme až v okamžiku, kdy je klient spokojen a vzniká dlouhodobý partnerský vztah.

Advokátní kancelář poskytuje právní služby spočívající zejména v

 • poskytování právních porad
 • sepisování dokumentů a listin, zejména smluv, včetně jejich posuzování a úprav
 • komplexní právní zajištění celých projektů
 • zpracovávání právních analýz a stanovisek včetně provádění právních due diligence
 • zastupování v řízeních před soudy všech stupňů, včetně Nejvyššího soudu ČR a Ústavního soudu ČR
 • zastupování před orgány státní správy, zastupitelskými a jinými orgány
 • zastupování při jednáních s fyzickými a právnickými osobami

Advokátní kancelář může v rámci poskytování komplexních služeb právní pomoci nabídnout i svoji dlouholetou spolupráci s mnoha odborníky z řad partnerských, jinak specializovaných advokátních kanceláří a v souvisejících oborech, zejména s

 • auditory a daňovými poradci
 • exekutory
 • notáři
 • soudními znalci z oboru oceňování podniků a nemovitostí
 • soudními tlumočníky a překladateli 

Přestože ani výkon advokacie se nevyhýbá vývoji a nástupu nových komunikačních a informačních technologií, které se vždy snažíme efektivně využívat, klademe zvláštní důraz na dodržování základních pravidel slušnosti a advokátní etiky. Klíčový důraz při spolupráci s klientem tak klademe na respektování uzavřených dohod, oboustranný respekt a v neposlední řadě i na slušné a férové jednání.

 

 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele