Příspěvek státu na náhradu mezd zaměstnanců

Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh programu ochrany zaměstnanosti, jehož cílem je pomoci firmám ochránit pracovní místa. Pokud bude zaměstnancům nařízena karanténa, tak je zaměstnavatel povinen v době prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény zaměstnanci poskytnout náhradu mzdy ve výši 60 % průměrného výdělku. V tomto případě bude zaměstnavateli státem poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

V případě, že bude zaměstnavateli na základě vládou přijatých krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu, je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnancům náhradu mzdy ve výši 100 % jejich průměrného výdělku. Zaměstnavateli bude v tomto případě stát prostřednictvím Úřadu práce ČR poskytovat příspěvek ve výši 80 % vyplacených mezd.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele