Vláda schválila návrh novely zákona o kompenzačním bonusu pro s.r.o.

 

Dle tohoto návrhu zákona bude mít na kompenzační bonus nárok fyzická osoba, která je společníkem společnosti s ručením omezením založené za účelem dosažení zisku, která má

  • nejvýše dva společníky, a to fyzické osoby, jejichž podíl není představován kmenovým listem, anebo
  • pouze společníky, kteří jsou členy jedné rodiny a jejich podíl není představován kmenovým listem.

Žadatel o kompenzační bonus musí tyto podmínky splňovat ke dni 12. března 2020. Kromě zaměstnání v s.r.o., jejímž je společníkem, nesmí být žadatel rovněž v zaměstnaneckém poměru zakládajícím účast na nemocenském pojištění. Kromě dalšího je pak podmínkou rovněž to, že minimální prokazatelný obrat společnosti bude 180 000 Kč za rok 2019 nebo předpoklad dosažení takového obratu v letech 2020 nebo 2021. Navrhovaná výše poskytnuté dotace činí 500 Kč za každý den od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020, ve kterém byly splněny podmínky poskytnutí dotace.

Podrobnější podmínky jsou uvedeny přímo v návrhu zákona, který je dostupný například na www.psp.cz, a to jako sněmovní tisk č. 850/0. Tento návrh zákona v současné době projednává Poslanecká sněmovna a poté Senát.

Dle vládního návrhu jsou tak z podpory vyloučeny společnosti jejichž obchodní podíl je představován kmenovými listy. Je otázkou, zda je v současné době vhodné odepřít podporu pouze některým subjektům pouze na základě formy vlastnictví obchodního podílu.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele