Příspěvek státu na nájemné - „Covid – Nájemné“

 

Hlavní podmínkou pro poskytnutí této podpory je, že pronajímatel poskytne nájemci slevu na nájemném ve výši 30 %. Nájemce je pak před podáním žádosti povinen uhradit alespoň 50 % původní výše nájemného za měsíce duben, květen a červen 2020. Výše podpory bude činit 50 % nájemného.

Žádost o poskytnutí podpory bude možné podávat od 26. června 2020 prostřednictvím on-line systému uveřejněného na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele