Příspěvek na náhradu mezd v rámci programu „Antivirus“.

 

Po skončení vykazovaného období (po kalendářním měsíci, za který budou zaměstnavatelé o příspěvek žádat), budou moci zaměstnavatelé žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd svým zaměstnancům, kdy tato výše a doba je závislá na důvodu vzniku překážky v práci.

Za měsíc březen 2020 tak bude zaměstnavatel podávat žádost o příspěvek na počátku měsíce dubna 2020.

Na počátku měsíce dubna tak bude možné ze strany zaměstnavatelů žádat o příspěvky od státu v rámci programu „Antivirus“, a to prostřednictvím Úřadu práce ČR. Podrobné informace k čerpání podpory a podání žádosti budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele