Obvyklá opatrnost při odesílání důležité zásilky úřadu

 

Rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. 3. 2007, sp. zn. 22 Cdo 1126/2006

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele