Podpora pro malé s.r.o. postižené v důsledku COVID-19?

Podmínkou pro poskytnutí dotace by bylo, že žadatel o dotaci je fyzická osoba, která je v době od 12. března 2020 do 8. června 2020 společníkem či jediným jednatelem jednočlenné nebo dvoučlenné společnosti ručením omezeným založené za účelem dosažení zisku. Další podmínkou je, aby tato společnost v období od 12. března do 8. června 2020 neměla žádné zaměstnance nebo aby zaměstnávala pouze svého společníka nebo jednatele. Společnost také nesmí být v úpadku či v likvidaci.

Dotaci bude možné poskytnout v případě, že společnost zcela nebo zčásti nemohla vykonávat nad míru obvyklou výdělečnou činnost v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření, a to z důvodu:

a) nutnosti uzavřít provozovnu či omezit její provoz,
b) karantény žadatele,
c) omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiných výstupech výdělečné činnosti, nebo
d) omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon výdělečné činnosti.

Současně bude nezbytné, aby roční obrat společnosti za rok 2019 činil nejméně 80 000 Kč nebo aby její kvartální obrat za první čtvrtletí roku 2020 činil nejméně 20 000 Kč.
Dotace však nebude poskytnuta tomu, komu již byla poskytnuta podpora v souvislosti s koronavirem.

Navrhovaná výše poskytnuté dotace činí 500 Kč za každý den od 12. 3. 2020 do 8. 6. 2020, ve kterém byly splněny podmínky poskytnutí dotace. V případě, že již žadatel za některý z těchto dnů obdržel jinou podporu v souvislosti s koronavirem, bude mu výše poskytnuté dotace poměrně zkrácena.

Tento návrh Ministerstva pro místní rozvoj projednávala vláda dne 27. dubna 2020. Dle slov ministryně financí Aleny Schillerové vláda nyní projednává konkrétní podmínky, aby nebylo možné tyto dotace kombinovat s Pětadvacítkou nebo s Antivirem. Ministryně financí na tiskové konferenci po jednání vlády dne 27. dubna 2020 uvedla, že předpokládá, že tento návrh vláda ve čtvrtek schválí.

Návrh Ministerstva pro místní rozvoj je dostupný zde: https://apps.odok.cz/veklep-detail?pid=ALBSBNWQJ9XM 

crypto efefef background seda

 

© 2019 REZNICEK & CO, All Rights Reserved   |   Zásady zpracování osobních údajů   |   Povinnosti advokáta ve vztahu k AML  |  Informace pro spotřebitele